75-dagarsfest


Gymnasieskolornas gemensamma 75-dagarsfest.

Ålder: + 18 år Allmänheten är välkomna efter 22:30.